Teléfono: 982-060-702 Oficina en Rúa da Raíña 12, 1º-B Lugo 27001
Teléfono: 982-060-702                                                                                   Oficina en Rúa da Raíña 12, 1º-B Lugo 27001

En cumprimento do artígo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo de servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), expóñense a continuación os datos identificativos da empresa:

 

Denominación social: INXENIUM SOSTIBLE SCP

 

Número de identificación fiscal: J27480086

 

Domicilio social: Rúa da Raíña 12, 1º-B Lugo 27001

 

Correo electrónico: info@inxenium.com

 

Teléfono: +34 982060702

 

Datos de inscripción no rexistro mercantil:

Sociedade Civil Profesional constituída en Lugo no ano 2016 por escritura Pública nº 321 do 08/07/2016 ante a notaria Dña. Patricia Posse Paz do Ilustre Colexio de Galicia.

 

Inscrita no Rexistro Mercantil de Lugo, tomo 490, libro 0, folio 83, folla LU-18506 e inscripción 1.

 

Datos relativos á autorización administrativa previa para o exercicio da actividade:

Comunicación previa do 26-05-2016 de inicio de actividade para oficina de enxeñería situada en Rúa da Raíña 12, 1º-B Lugo 27001. Comunicación aprobada mediante decreto nº 16005677 do 18-05-2016 polo Exclmo. Concello de Lugo.

 

Códigos de conducta ós que a empresa está adherida:

segundo a lexislación nacional vixente

 

Titulación académica:

Enxeñería Industrial

 

Estado da Unión Europea ou do ámbito económico europeo onde foi concedida dita titulación: España

 

Prezos e condicións:

A convir có cliente mediante orzamento

 

Forma e gastos de envío:

A convir có cliente

 

Este sitio web foi creado pola empresa con carácter informativo e para uso persoal dos usuarios.A través deste Aviso legal, preténdese regular o acceso e uso deste sitio web, así como a relación entre o sitio web e seus usuarios. Accedendo a este sitio web acéptanse os seguintes termos e condicións: O acceso a este sitio web é responsabilidade exclusiva dos usuarios.

 

O simple acceso a este sitio web non supón entablar ningún tipo de relación comercial entre a empresa e o usuario.

 

O acceso e a navegación neste sitio web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e térmos de uso contidas nela.

 

O titular do sitio web pode ofrecer servizos ou produtos que poderán atoparse sometidos a unhas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúan, completen e/ou modifiquen as presentes condicións, e sobre as cales informaráse ó usuario en cada caso concreto.

 

Contacto

Rúa da Raíña 12, 1º-B

Lugo 27002

 

e-mail: info@inxenium.com


Tamén pode chamarnos ó teléfono: +34 982060702 ou ben empregar noso formulario de contacto.

Nosa oferta

¿Desexa coñecer mellor nosa oferta? Na nosa sección de productos e servizos obterá información detallada.

Nas redes sociais :

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Jorge Alonso Pérez